1/ Het effect van voorjaarsvorst op fruitbomen

Voorjaarsvorst begrijpen om jezelf er beter tegen te beschermen.

De lente, met zijn vernieuwing en belofte van overvloedige oogsten, brengt ook zijn deel van uitdagingen voor boeren en tuinders met zich mee. Een van deze uitdagingen zijn de voorjaarsvorsten, die een bijzondere plaats innemen. Deze weersverschijnselen, vaak onvoorspelbaar en potentieel destructief, kunnen in een oogwenk de fruitproductie in gevaar brengen. In dit artikel gaan we onderzoeken wat voorjaarsvorsten precies zijn, waarom ze een grote zorg vormen voor fruittelers en hoe ze zich manifesteren.

Definitie van voorjaarsvorst.

Voorjaarsvorst treedt op wanneer de temperaturen tijdens heldere en rustige lentenachten onder het vriespunt dalen. In tegenstelling tot de wintervorst, waaraan de planten grotendeels zijn gehard, komt voorjaarsvorst voor op een moment waarop de fruitbomen hun actieve groeicyclus zijn begonnen. De knoppen, ontluikende bloemen en zelfs jonge vruchten zijn extreem kwetsbaar voor de kou. Eén enkele nachtvorst kan deze gevoelige weefsels beschadigen, waardoor de oogst van het jaar in gevaar komt, vooral voor fruitboomsoorten die gevoeliger kunnen zijn voor klimaatschommelingen (bijv: kiwi's, kiwibes, , nashipeer,...)

Belang van de kwestie ondanks de klimaatverandering.

Men zou kunnen denken dat de klimaatverandering, met zijn over het algemeen hogere temperaturen, het risico op vorst in het voorjaar zou verminderen. Helaas is dit niet noodzakelijkerwijs het geval. Klimaatverandering kan leiden tot grilliger weersomstandigheden, wat paradoxaal genoeg het risico op plotselinge voorjaarsvorst kan vergroten. Bovendien kunnen mildere winters ervoor zorgen dat planten eerder aan hun groeicyclus beginnen, waardoor ze nog gevoeliger worden voor onverwachte vorst. Het voorkomen en beheersen van risico's die verband houden met voorjaarsvorst blijft dus cruciaal om de overleving en productiviteit van fruitbomen te waarborgen.

De mechanismen van voorjaarsvorst.

De schoonheid en belofte van de lente verbergen een aanzienlijke bedreiging voor onze fruitbomen : voorjaarsvorst. Deze verschijnselen, die de hoop op een vruchtbare oogst kunnen vernietigen, zijn het resultaat van specifieke meteorologische mechanismen. Het begrijpen van deze mechanismen is essentieel voor fruittelers, omdat het hen in staat stelt effectieve beschermingsstrategieën te implementeren.

De weersomstandigheden die voorjaarsvorst bevorderen.

Voorjaarsvorst treedt op wanneer verschillende weersomstandigheden samenkomen. Heldere en onbewolkte nachten zijn bijzonder bevorderlijk voor dit fenomeen. In de afwezigheid van bewolking kan de warmte die overdag door de aarde is verzameld, gemakkelijk in de atmosfeer ontsnappen, wat resulteert in een snelle temperatuurdaling aan de grond. Bovendien draagt de afwezigheid van wind bij aan het vasthouden van de koude lucht aan de grond, waardoor het verkoelende effect op de planten wordt versterkt. Deze omstandigheden zijn des te kritieker wanneer de dagen voorafgaand aan de vorst bijzonder warm zijn geweest, waardoor de planten uit hun winterrust komen en kwetsbaar worden voor plotselinge vorst.

De nachtelijke afkoeling: drijvende kracht en beperkingen.

De nachtelijke afkoeling speelt een centrale rol in het ontstaan van voorjaarsvorst. Dit proces wordt voornamelijk aangedreven door thermische straling: de warmte van het aardoppervlak verdampt in de ruimte, waardoor de temperatuur van de lucht nabij de grond daalt. Deze drijvende kracht van de afkoeling kan echter worden geremd door twee verschijnselen: de wind en de luchtvochtigheid.

  • De rol van de wind: Hoewel een lichte wind kan bijdragen aan het behouden van een zekere mate van menging in de atmosfeer, waardoor koude lucht niet aan de grond blijft hangen, kan een te sterke wind de koude luchtlaag verdrijven, waardoor het risico op vorst afneemt. Het is een delicate balans, waarbij te veel of te weinig wind het verschil kan maken voor kwetsbare gewassen.
  • De impact van luchtvochtigheid: Een hoge luchtvochtigheid kan ook als rem op de afkoeling dienen. Hoge vochtigheid bevordert de vorming van dauw of rijp, waarbij latente warmte vrijkomt die kan helpen de temperatuur boven het vriespunt te houden. Echter, dezelfde vochtigheid kan onder bepaalde omstandigheden de schade door vorst verergeren door de vorming van ijs op de planten te bevorderen.

De nauwkeurige kennis van deze mechanismen stelt fruitboomtelers in staat de risico's van voorjaarsvorst beter te anticiperen en preventieve maatregelen te nemen, zoals het zorgvuldig kiezen van de locatie van de boomgaarden, het gebruik van beschermtechnieken zoals verwarming of waterbesproeiing, en het nauwgezet volgen van weersvoorspellingen. Met deze middelen kunnen ze hopen de schade veroorzaakt door deze seizoensgebonden plaag te beperken en hun kostbare gewassen te beschermen.

De kwetsbaarheid van gewassen.

Midden in de lente bevinden fruitgewassen zich op een cruciaal moment in hun ontwikkeling. De knoppen barsten open, de bloemen bloeien en de jonge scheuten verschijnen, wat het begin van een veelbelovende levenscyclus markeert. Echter, deze fase van vernieuwing maakt de planten bijzonder kwetsbaar voor de grillen van de natuur, met name voorjaarsvorst. De gevoeligheid van gewassen in deze periode is een grote uitdaging voor boeren, vooral voor degenen die zich specialiseren in de teelt van fruitbomen.​

De gevoeligheid van knoppen en jonge scheuten voor vorst.

De knoppen en jonge scheuten zijn de meest gevoelige organen van fruitplanten in het voorjaar. In deze fase zijn ze rijk aan water en arm aan natuurlijke antivriesstoffen, wat ze bijzonder vatbaar maakt voor vorst. Wanneer de temperatuur onder het vriespunt daalt, kunnen de plantencellen bevriezen, wat leidt tot beschadigingen die niet alleen de groei van de plant aantasten, maar ook haar vermogen om vruchten te produceren. Vorst kan de dood van plantweefsel veroorzaken, waardoor de normale ontwikkeling van knoppen tot bloemen of vruchten wordt verhinderd, wat direct invloed heeft op de opbrengst en kwaliteit van de oogst.​

Fenologische stadia en vorstgevoeligheid.

De vorstgevoeligheid, of gevoeligheid voor vorst, varieert aanzienlijk afhankelijk van de fenologische stadia van de planten. Elke soort, en zelfs elke variëteit binnen een soort, heeft specifieke kritieke temperatuurdrempels voor elke fase van zijn ontwikkeling. De meest kwetsbare stadia zijn vaak die van de bloei en de vorming van jonge vruchten. Een diepgaand begrip van de fenologie van fruitplanten is daarom essentieel om hun kwetsbaarheid voor vorst te voorspellen en effectieve beschermingsmaatregelen te nemen.

Het fenologische stadium beïnvloedt niet alleen het niveau van vorstgevoeligheid, maar ook het herstelvermogen van de plant. Een late vorst in het voorjaar kan bijvoorbeeld de al goed ontwikkelde knoppen niet doden, maar kan de voortplantingsorganen beschadigen, waardoor het vruchtzettingspotentieel afneemt. Omgekeerd kan een vroege vorst, wanneer de plant zich nog in het stadium van slapende knop bevindt, voorbijgaan zonder significante schade te veroorzaken.

Zie onze NB1 onderaan de pagina voor meer informatie over het BBCH-systeem

Het beschermen van gewassen tegen voorjaarsvorst vereist een proactieve strategie die rekening houdt met de diversiteit aan fenologische stadia en hun variabele gevoeligheid voor vorst. Beschermingstechnieken kunnen het installeren van sproeisystemen omvatten om de planten te beschermen door een isolerende ijslaag te vormen, het gebruik van winterdoeken om de warmte vast te houden, of de selectie van late variëteiten die minder blootgesteld zijn aan het risico van voorjaarsvorst. Bovendien zijn zorgvuldige planning en voortdurende weersbewaking essentieel om vorstgebeurtenissen te anticiperen en dienovereenkomstig te reageren, zodat de kostbare oogsten van fruitbomen worden beschermd.

Het fenomeen van dood door vorst

Dood door vorst is een kritiek verschijnsel dat de overleving en productiviteit van gewassen, met name die van fruitbomen, ernstig kan compromitteren. Dit fenomeen is het resultaat van een combinatie van fysiologische en omgevingsfactoren, wat leidt tot desastreuze gevolgen voor de knoppen en de toekomstige productie. Het begrijpen van de mechanismen van vorstbestendigheid en de impact van vorst is essentieel voor het ontwikkelen van effectieve mitigatiestrategieën.

Fysiologische mechanismen van vorstbestendigheid.

Planten beschikken over verschillende mechanismen van vorstbestendigheid die hen in staat stellen te overleven bij temperaturen onder het vriespunt. Deze mechanismen omvatten koude-acclimatisatie, waarbij planten geleidelijk hun vriespunt verlagen door de ophoping van suikers en andere oplosmiddelen die als cryoprotectors fungeren. Daarnaast zijn sommige soorten in staat tot superkoeling, een proces waarbij water vloeibaar blijft, zelfs onder zijn gebruikelijke vriespunt, waardoor de vorming van ijskristallen in de cellen, wat dodelijk zou zijn, wordt voorkomen.

Extracellulaire vorsttolerantie is een ander cruciaal verdedigingsmechanisme. In dit geval bevriest het water eerst buiten de cellen, wat leidt tot een osmotische uitdroging van de cellen die de inhoud van de cellen beschermt tegen bevriezing. Deze strategieën variëren sterk van soort tot soort en worden sterk beïnvloed door de omgevingsomstandigheden voorafgaand aan de vorst.​


Schade aan wijngaarden, knoppen en bladeren vernield door vorst.

De gevolgen van vorst op knoppen en toekomstige productie

Voorjaarsvorst kan verwoestende gevolgen hebben voor zich ontwikkelende knoppen en bijgevolg voor toekomstige opbrengsten van fruitgewassen. De vorst beschadigt plantaardig weefsel door ijskristallen te vormen binnenin de cellen, wat de celmembranen verstoort en celdood veroorzaakt. Zelfs lichte vorst kan onomkeerbare schade aanrichten aan bloemknoppen en jong fruit, waardoor het vermogen van de plant om te produceren wordt verminderd.

De langetermijneffecten van een vorstperiode beperken zich niet tot het onmiddellijke verlies van bloemen of fruit; ze kunnen ook de vitaliteit en gezondheid van de plant als geheel aantasten, waardoor de groei en productiviteit in de daaropvolgende jaren verminderen. Bij sommige fruitbomen kan een ernstige vorst niet alleen de oogst van het jaar decimeren, maar ook het voortbestaan van de plant zelf in gevaar brengen, vooral als de plant niet voldoende middelen heeft om zich te regenereren.

Het beheer van het risico op vorst vereist een geïntegreerde aanpak, waarbij veredeling, aangepaste landbouwpraktijken en het gebruik van fysieke of chemische beschermingstechnieken worden gecombineerd om de schade te minimaliseren. Bewustmaking van de meest kwetsbare ontwikkelingsstadia en proactieve implementatie van beschermingsmaatregelen kunnen helpen bij het beschermen van zeldzame fruitgewassen tegen de verwoestende effecten van voorjaarsvorst.

De verschillende soorten vorst

 Om vorst te bestrijden is een grondig begrip van de verschillende soorten vorst waaraan gewassen kunnen worden blootgesteld, vereist. Het identificeren van het type vorst is een cruciale stap om de meest geschikte beschermingsstrategie te kiezen.


Stralingsvorst, de meest voorkomende vorm, treedt op tijdens heldere en windstille nachten, wanneer de temperatuur op de grond daalt tot 0°C. Deze vorst wordt gekenmerkt door een sterke daling van de temperatuur gedurende de nacht, soms wel 2 tot 4°C per uur, bij gebrek aan bewolkte dekking om de door de grond uitgestraalde warmte vast te houden. Vroege mist kan de effecten van deze vorst verzachten door warmte te vangen en te herverdelen.


Advectievorst treedt op wanneer een koude luchtmassa vergezeld van sterke winden uit de polaire gebieden arriveert. Dit fenomeen, hoewel minder vaak voorkomend, heeft invloed over een groot gebied met een uniforme temperatuur over tientallen meters hoogte, waardoor de middelen om het te bestrijden beperkter zijn.


Verdampingsvorst verwijst naar de snelle daling van de temperatuur als gevolg van verdamping van water op planten bij zonsopgang, vooral na een heldere avond na een regenachtige dag. Dit type vorst is vooral gevaarlijk tijdens het ontluiken van knoppen in het voorjaar.


Zwarte vorst is een vorm van stralingsvorst die optreedt onder omstandigheden van lage luchtvochtigheid, waarbij het ontbreken van water de vorming van rijp voorkomt en het de kou rechtstreeks in plantaardig weefsel laat doordringen, wat ernstige schade veroorzaakt.


Daarentegen vormt zich rijp onder omstandigheden van hoge luchtvochtigheid, waarbij het water in de lucht rondom de planten bevriest, waardoor een beschermende laag van rijp ontstaat. Deze vorm van vorst is minder schadelijk vanwege de bescherming die de rijp biedt aan de interne weefsels van de plant.


De kennis van deze verschillende soorten vorst is essentieel om effectieve beschermingsstrategieën te implementeren die zijn afgestemd op de specifieke omstandigheden en typen gewassen die betrokken zijn. Het bestrijden van vorst vereist voortdurende waakzaamheid en aanpassing aan veranderende weersomstandigheden, waarbij het belang van voorspelling en preventie in modern landbouwbeheer wordt benadrukt.

-----------------------------------------------

NB1: Het BBCH-systeem is een universele code die wordt gebruikt om de fenologische stadia van planten, inclusief fruitbomen, te beschrijven. BBCH staat voor "Biologische Bundesanstalt, Bundessortenamt und CHemische Industrie", de namen van Duitse instellingen die dit classificatiesysteem hebben ontwikkeld in de jaren 1990, in samenwerking met de chemische industrie. Het doel was om een gestandaardiseerd systeem te creëren dat internationaal kon worden gebruikt voor alle soorten gewassen, wat de communicatie tussen boeren, onderzoekers en andere landbouwprofessionals vergemakkelijkt.


Voor fruitbomen beschrijft het BBCH-systeem de verschillende groeifasen van de plant, van de winterrust tot de rijping van het fruit, inclusief bloei en fruitontwikkeling. Elke fase wordt aangegeven door één of twee cijfers: het eerste cijfer geeft de hoofdfase van ontwikkeling aan, terwijl het tweede cijfer meer details geeft over de specifieke fase.


Zo kunnen bijvoorbeeld voor fruitbomen de belangrijkste ontwikkelingsfasen zijn:


0: Ontkieming / Opkomst

1: Bladgroei (ontwikkeling van bladeren)

3: Ontwikkeling van zijorganen (bijvoorbeeld, zijknoppen)

5: Ontwikkeling van bloeiwijzen en bloemen

6: Bloei

7: Vruchtontwikkeling

8: Rijpheid van de vrucht

9: Senescentie of begin van de winterse rustperiode


Elk van deze cijfers wordt gevolgd door een tweede cijfer dat meer specifieke informatie geeft over de ontwikkelingsfase, waardoor een zeer nauwkeurige beschrijving van de toestand van de plant mogelijk is. Bijvoorbeeld, de BBCH-code 61 voor een fruitboom zou het begin van de bloei aangeven.


Als het gaat om vorst, is het BBCH-systeem nuttig om de ontwikkelingsstadia te identificeren waarin fruitbomen bijzonder vatbaar zijn voor lage temperaturen. Het kennen van de BBCH-fase van een fruitboom op een bepaald moment kan boeren helpen bij het beslissen over de meest geschikte vorstbeschermingsmaatregelen om schade te minimaliseren en de oogst te beschermen.


BRONNEN
"Voorjaarsvorst, een nog steeds actueel probleem" door Bernard Itier
"The technical sheets of the GAB/FRAB network"
"Phenological stages of cultivated mono- and dicotyledons"


De verschillende soorten enten van fruitbomen
Een overzicht van het enten van fruitbomen, van de eenvoudigste tot de meest ingewikkelde en zeldzame methoden.