2.2  De boomgaard van pawpawbomen van Emmanuel Aze

Een pionierende activistische boomkweker plant 2500 pawpaws en begint met de productie van pawpaws in Frankrijk.

Duik in het hart van de pawpawboomgaard van Emmanuel Aze, waar 2500 planten van de "pawpaw", ook bekend als de "mango van het Noorden", gedijen onder zijn gepassioneerde waakzaamheid. Als toegewijde activist is Emmanuel niet tevreden met alleen het kweken: hij is voortdurend op zoek naar de perfecte smaak. Mis dit interview niet om de man achter deze fruitrevolutie te ontdekken.

Kunt u ons iets over uzelf en uw boomgaard vertellen? Vertel ons over de geschiedenis ervan en de rol die het speelt in de regio.


Emmanuel Aze (E.A.): De boomgaard ligt in het zuidwesten, in Lot-et-Garonne, aan de rand van de Lot, gepositioneerd tussen Bordeaux en Toulouse. Het ligt stroomopwaarts van een hydro-elektrische dam. Onze bijzondere locatie biedt ons een grondwaterlaag op slechts 3 meter diepte en de omgevingsvochtigheid is vrij gunstig voor de pawpawbomen. Deze grondwaterlagen zijn onafhankelijk van het rivierwater, wat bewezen wordt door hun verschil in hardheid.


Mijn familie en ik zijn diep verbonden met de oude boerderij waar we wonen, kenmerkend voor de Franse landbouw. Onze grootvader gaf het een nieuwe impuls als kwekerij in de jaren '50, voordat hij het overdroeg aan een arbeider die er tot 2000 voor zorgde. Mijn moeder, op 60-jarige leeftijd, nam de boerderij over voordat ik in 2002 het stokje overnam. We telen een diversiteit aan fruitsoorten. Vroeger waren we gespecialiseerd in de verkoop van perziken en nectarines direct van de boerderij. Deze vruchten waren zeer gewild, ook door prestigieuze klanten zoals grote chefs en zelfs het Élysée. Naast mijn carrière als fruitteler ben ik ook activist, vakbondsman en betrokken bij de boerenlandbouw.


Hoe heeft u de pawpaw ontdekt en wat heeft uw interesse gewekt in deze fruitboom?


E.A.: Mijn kennismaking met de pawpaw gaat terug tot 2018, dankzij een voormalige seizoenswerker, Rémi Gibert. Deze zoon van een fruitteler had al in 2010 pawpaws geplant. Hij introduceerde me tot de soort, en daarna had ik uitwisselingen met Cliff England via e-mails (Cliff England is een van de grootste verzamelaars van zeldzame fruitbomen in de VS, waaronder pawpaws), voordat ik werd voorgesteld aan Benjamin Baqué (medeauteur van het boek over de mangobomen van het Noorden). Wat me altijd heeft gefascineerd, is de zoektocht naar uitmuntendheid in fruitproductie en het vooruitzicht van een verfrissend en spannend landbouwavontuur. Ik vind het plezier in mijn vak terug.


Kunt u ons inlichten over de sterke en zwakke punten van de teelt van de pawpaw?


E.A.: De pawpaw heeft verrassende smaakkwaliteiten. Het is een van de weinige fruitbomen met exotische smaken die perfect zijn aangepast aan bepaalde Europese klimaten, wat ons enorme energie-uitgaven bespaart bij het importeren van exotisme van heel ver weg. Bovendien worden ze weinig aangetast door plagen. Echter, er zijn ook uitdagingen. Het bewaren van het fruit en het ontbreken van een duidelijk teken van rijpheid maken het moeilijk om te weten wanneer het te consumeren. Vroeger was volkskennis over de rijpheid en het rijpen van fruit gangbaar, maar die is afgenomen. De pawpaw zal een educatie van de consument vereisen.


Kunt u ons technische informatie geven over de teelt van de pawpaw?


E.A.: Mijn grond wordt gedomineerd door klei-kalksteen, met sommige plaatsen met leem. De pH varieert rond de 6.5, hoewel ik niet heb geplant waar het 7.5 bereikt. Wat betreft de plantafstand, gebruik ik 2 meter 50 tussen de pawpawplanten in de rij en 5 meter tussen de rijen. Ik experimenteer met vormsnoei, ik neig naar de kelkvorm, maar ik heb nog geen definitieve keuze gemaakt, er zijn meerdere mogelijkheden (een Italiaanse boomgaard vormt ze eerder in centrale as).


Ik ben problemen tegengekomen met de penwortel van de pawpawplanten die ik heb gekocht, waarschijnlijk vanwege het verpotten bij deze kwekerij. Dit heeft me doen denken dat de pawpaw van zaad tot vrucht zou moeten worden gekweekt. Voor de irrigatie gebruik ik druppelbevloeiing om de 30 cm.


Wat betreft de bescherming van de bodem, gebruik ik henneprollen voor een langzame verspreiding van water. Ik heb ook geprobeerd klaver tussen de rijen te introduceren om onkruid tegen te gaan.

We hebben ook oogstnetten geïnstalleerd zodat de vruchten niet beschadigen. De pawpaws vallen op de grond wanneer ze rijp zijn. Met de netten zijn ze beschermd. We hebben gemerkt dat het fruit direct van de boom een variabele smaak kan hebben. Een paar dagen in de koelkast verbetert de smaak van het fruit, wat het tegenovergestelde is van de vruchten die ik in het verleden gewend was te kweken.Espacement de 2 m 50 entre chaque plant. Très belle croissance pour des arbres de 4 ans.


Laten we het over bestuiving hebben. Heeft u specifieke technieken toegepast om een goede fruitproductie te verzekeren?


E.A.: Op dit moment grijp ik niet actief in in het bestuivingsproces. Ik ben van plan te observeren en te evalueren of in de toekomst extra technieken nodig zijn.


Welke variëteiten kweekt u momenteel?


E.A.: Ik heb voornamelijk Shenandoa & Allegheny geplant, de variëteiten van Peterson, grotendeels vanwege een einde-voorraad mogelijkheid van een kwekerij. Als ik opnieuw zou beginnen, zou ik kiezen voor variëteiten van Lehman (een veredelaar van Asimina triloba en Dyospiros virginiana en hybriden, een paar jaar geleden overleden) vanwege hun smaak. Ik zou ook graag October Moon willen verkrijgen, vanwege hun late productie en om mijn aanbod te spreiden.


Hoe consumeert u het liefst de pawpaw?


E.A.: Vers! Dat is veruit mijn favoriete manier. Echter, ik denk dat afgeleide producten zoals ijs en vruchtensappen ook potentieel hebben.


Tot slot, welk advies zou u geven aan iemand die wil beginnen met het kweken van pawpaws?


E. A. : Zorg ervoor dat u uw planten goed kiest of, nog beter, kweek ze zelf. Als u ze niet zelf kweekt, haal dan uw planten bij een competente kweker. Begrijp de specifieke kenmerken van deze soort goed. Het kweken van planten kan lastig zijn voor een kleine werkplaats, maar het is de moeite waard.

Vind meer informatie over de asimina boomgaard van Emmanuel Aze onderaan deze pagina.
La visie en aanpak van Emmanuel Aze.


Emmanuel Aze is veel meer dan alleen een fruitteler; hij weerspiegelt een diepgaande overgang en betrokkenheid bij de Franse landbouw.


20 jaar productie: Met twee decennia ervaring in de productie heeft Emmanuel Aze diepgaande kennis opgedaan van zijn vak en de uitdagingen waarmee Franse fruittelers worden geconfronteerd. Hij is een van de oprichters van L'Atelier Paysan, een bekende vereniging die zich bezighoudt met de productie en verspreiding van kennis over low-tech machines voor de landbouwsector.


Vakbondsengagementen: Zijn carrière is gekenmerkt door vakbondsengagementen, die zijn positie als een sleutelfiguur in de sector hebben versterkt. Dit engagement heeft hem in staat gesteld om alle betrokkenen te leren kennen en inzicht te krijgen in de politieke, economische en milieukwesties die verband houden met de landbouw.


Klimaat- en Europese context: Emmanuel Aze erkent de onmogelijkheid om stand te houden in een ongunstige klimaatcontext en de verstoring van de concurrentie die wordt veroorzaakt door Europese verdragen. Deze factoren hebben bijgedragen aan de ineenstorting van de Franse fruitteelt. Bovendien heeft de Franse overheid deze zaak verlaten, zoals blijkt uit het gebrek aan steun van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (PAC).


Persoonlijke strategie: Nadat hij getuige was geweest van de geleidelijke vernietiging van zijn boomgaarden, overwoog Emmanuel Aze een diversificatie om zijn bedrijf te behouden en nieuw leven in te blazen. Zijn ontmoeting met de pawpaw (asiminier) was een openbaring. De veelbelovende agronomische kenmerken en het feit dat het een nog relatief onbekende soort is, zonder bestaande vraag of concurrentie, plaatsten het als een unieke kans.


Externe druk: Toch mogen we, ondanks de voordelen van de pawpaw (asiminier), de uitdagingen niet over het hoofd zien. De druk van Spaanse producenten of industriële spelers uit andere landen, op zoek naar lagere productiekosten, is merkbaar. Bovendien, zonder duidelijke verkoopnormen die de kwaliteit van het fruit garanderen, zou de pawpaw ook het onderwerp kunnen zijn van hevige concurrentie.


Visie: Voor Emmanuel Aze zal het succes van de pawpaw (asimina triloba) afhangen van het vermogen van producenten om normen op te leggen en de kwaliteit te waarborgen. Het is essentieel om voldoende volume te hebben, methoden te implementeren die respectvol zijn voor het product en prijsdruk te vermijden. Immers, niet-naleving van eerlijke handelspraktijken kan grote industriële producenten marginaliseren.


Aanbevolen lezing: Om meer te weten te komen over de visie en aanpak van Emmanuel Aze, wordt het aanbevolen om het mede-geschreven essay getiteld 'Het land terugnemen van de machines: De boerenwerkplaats' te lezen, gepubliceerd door Éditions du Seuil in hun toegewijde collectie.

Bestelling van pawpaw vruchten 

Het is mogelijk om pawpaws te bestellen bij de boomgaarden van St Sulpice en binnenkort kunnen gegrifte planten rechtstreeks bij Emmanuel Aze worden besteld, of bij onze kwekerij in België (we hopen in de toekomst met hem samen te werken).

Naar het project van de pawpaw boomgaard van Emmanuel Aze 

Aronia Bay, pionnier de l'aronia en Wallonie
Bernard Verast nous fait découvrir son verger d'aronias, situé à Baudour en Belgique